לאשה- הפקת אופנה עם דנה זרמון- שמלה של ה

LA ISHA Magazine issue 07.06.20